Wychodząc na przeciw Inwestorom , którzy maja do wykonania kanalizacje kablowe, rurociągi wodne i kanalizacyjne, gazowe, a chcą je wykonać metodą bezwykopową amerykańska firma“DITCH WITCH” zaoferowała swoje maszymy do przewiertów poziomych.Wykorzystuje się je zazwyczaj do wykonania przejść pod rzekami , drogami , torami tramwajowymi i kolejowymi , gdzie nie ma możliwości poprowadzenia rurociągu wykopem otwartym. Dla zaoszczędzenia czasu na wykonanie rekultywacji po wykopach wykonuje się również przewierty liniowe całych kanalizacji , lub w dużej jej większości.

F.P.H. “ALTEKS” jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada unikalne urządzenia do przewiertów horyzontalnych amerykańskiej firmy Ditch Witch typu Jet Track 520  i najnowsze wiertnice JT 2020M1 . Maszyny te pozwalają na wykonywanie przewiertów na odległość do 120m i maksymalnych średnic do 400 mm.