Technologia wykonania kanalizacji kablowej,instalacji wod.kan.gaz,uziemienia otokowe
przewiertem sterowanym „DITCH WITCH”

Firma Produkcyjno Handlowa „ALTEKS”,
jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada unikalne urządzenia do przewiertów horyzontalnych amerykańskiej firmy Ditch Witch typ Jet Track 520 , 921 , 1220M1 , 2020M1  . Maszyny te pozwalają na wykonywanie przewiertów horyzontalnych na odległość do 120 m.
Metoda przewiertu poziomego posiada szereg zalet pozwalających na:

  • uniknięcie dużych zniszczeń w terenie ,które nie wymagają dodatkowych nakładów na rekultywację i odtworzenia stanu sprzed realizacji robót (do wykonania przewiertów sterowanych wystarczy odkryć 1 do 2 m kw. Powierzchni w miejscu wejścia i wyjścia).
  • skrócenie czasu wykonania przejścia ( przejście przekopem otwartym wymaga dużych nakładów roboczych i w niektórych przypadkach powoduje duże trudności techniczne).
  • uniknięcia zajęcia pasa drogowego.
  • przyjazna dla środowiska: brak wykopów liniowych, niszczenia systemów korzeniowych i warstw gleby.
  • przyjazna dla ludzi: brak hałasu, zabrudzeń, kurzu, zakłóceń komunikacyjnych.

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego w kierunku wykopu końcowego. W czasie wiercenia ciecz drążąca pod wysokim ciśnieniem, wydobywająca się ze specjalnych dysz głowicy pilota, wypłukuje drobnoziarniste elementy tworząc tunel. Powstały w wyniku urobek transportowany jest przez ciecz drążącą wzdłuż przewiertu do wykopu startowego. Podczas odwiertu pilotażowego, który wykonuje się na uprzednio zaplanowanej trasie możliwe jest dokładne zlokalizowanie przeszkód, tj. korzeni drzew, fundamentów, kabli, kanalizacji, co pozwala na ich ominięcie. Chcąc uzyskać odpowiednią średnicę przewiertu, zamiast pilota montuje się określoną głowicę rozwiercającą i wciąga się ją z rotacją po trasie wyznaczonej przez odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą doczepiony jest element, który ma być przeciągany np. rura.

W miejscach skrzyżowań z innymi mediami, gdzie nie ma możliwości ich ominięcia, zachodzi konieczność wykonania przekopów kontrolnych.

Wykonawca Robót:

Firma Produkcyjno Handlowa ALTEKS
32-064 Kochanów
ul. Lubomirskich 62
www.alteks.pl